cyacyp@cytanet.com.cy +357 25 320559

Board of Directors

Yiannos Photiou – President
Andreas Flourentzou – Vice President
Andreas Christoforou – Secretary
Christos Atalianis – Treasurer

Nikos Charalambides
Michalis Konnaris
Stelios Charalambous
Nicolas Epiphaniou
Louis Kyriakides
Costas Gregoriou
Nikos Nikolaou
Demetris Yiasemides
Yiannis Economides
Adamos Constantinides
Yiannos Mavroyiannos
Ioannis Shukuroglou
Yiannos Gregoriou
Costas Fysentzides
Stavros Kambanellas
Vasilis Vasiliou
Efthivoulos Kyriakou
Andreas Hadjipieras
George Malactos
Ekaterina Rudakova

Olympic and Youth Classes Committee

Yiannos Photiou – President
Andreas Flourentzou – Vice President
Andreas Christoforou – Secretary
Christos Atalianis – Treasurer

Nikos Charalambides
Stelios Charalambous
Costas Gregoriou
Demetris Yiasemides
Adamos Constantinides
Yiannos Mavroyiannos
Efthivoulos Kyriakou
Ekaterina Rudakova

Offshore Committee

Yiannos Photiou – President
Andreas Flourentzou – Vice President
Andreas Christoforou – Secretary
Christos Atalianis – Treasurer

Michalis Konnaris
Nicolas Epiphaniou
Yiannis Economides
Ioannis Shukuroglou
Yiannos Gregoriou
Stavros Kambanellas
George Malactos